Nowy dyrektor Szpitala Powiatowego w Lubaczowie

                          

 Po dziesięciu latach służby na emeryturę przeszedł Stanisław Bury  dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie. Pożegnanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Wzajemnie dziękowano sobie za współpracę. Rangi tej uroczystości dodała obecność Zenona Swatka Starosty Lubaczowskiego .

   Zasługi dyr. S. Burego dla Szpitala Powiatowego  wymienił dr Jerzy Tabaczek w  monografii zatytułowanej  Szpital w Lubaczowie 1896- 2016. Ze swej strony chcę podziękować byłemu dyrektorowi  za owocną współpracę z Kresowiakiem… Jako członek Społecznej Rady SP ZOZ w latach 1994-2002 i 2010-2014 miałem możliwość  częstych kontaktów  z Zarządem Szpitala. Dyrektor S. Bury  wyróżniał się perfekcyjnym przygotowaniem do posiedzeń Rady, cierpliwością w tłumaczeniu nam laikom  przepisów  funkcjonowania szpitala. Takt , rzetelność podawanych informacji, poszanowanie zdania  każdego dyskutanta  cechowały  posiedzenia Rady.  

                                                                                    Edward Dziaduła

                 Całość w najnoszym numerze Kresowiaka