Młodzi przejęli stery MKS Pogoń-Sokół Lubaczów      

 

            W dniu 15.02.2019 r. odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MKS Pogoń-Sokół Lubaczów. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta dopisała niespotykana dotąd frekfewncja, co dobrze świadczy o zaangażowaniu członków w bieżącą działalność klubu. Powodem było również to, że wybierano nowy Zarząd klubu po zakończeniu czteroletniej kadencji przez: Witolda Kasperskiego (prezes), Jana Krywki (wiceprezes), Jana Mełecha (sekretarz), Jerzego Siryka (skarbnik) oraz Roberta Machczyńskiego i Władysława Pisarza (członkowie zarządu).

            Zanim przejdę do prezentacji nowo wybranych władz klubu nasuwa mi się garść reflekcji na temat ustępującego składu zarządu. Nie znalazł się nikt kto by podziękował im za włożony wysiłek w dotychczasową działalność klubu, a tacy ludzie jak Jan Krywko czy Jan Mełech działali w klubie od kilkudziesięciu lat. Drugi temat to działalność dotychczasowego prezesa Witolda Kasperskiego. To za jego kadencji w porozumieniu z władzami miasta rozwiązano wieloletni problem – połączenie drużyn młodzieżowych z seniorami pod egidą Pogoni-Sokoła. Stwarza to jednolity program szkolenia młodych piłkarzy i płynnego ich przechodzenia do drużyny seniorskiej. Zaowocowało to lepszymi wynikami sportowymi bez konieczności sprowadzania do Lubaczowa zawodników z zewnątrz, co wiązało się ze znacznymi kosztami.                                   Ryszard Kaczka           

            Całość w najnowszym numerze Kresowiaka