Marian Warda  „Polakowski

 

    Dariusz Iwaneczko w swej książce o Karolu Kazimierzu Kosteckim zamieścił krótki życiorys naszego bohatera:  „Marian Warda „Polakowski” vel „Mały”, vel Marian Zarębski  syn Jana ur. 31. III. 1913 r. w Borysowie pow. Puławy. Po zdaniu matury ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim. W 1935 roku podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie. W 1937 zamieszkał i pracował w Puławach a w 1939 r. był zatrudniony wBiałostockim  Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnik kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli  niemieckiej, skąd uciekł”.

  „Do ZWZ wstąpiłem 10 kwietnia 1940  r. i byłem w obwodzie Puławy oficerem łącznikowym” – Tak zaczyna opowieść o sobie Marian Warda. Ta opowieść została wydrukowana w książce „Walki oddziałów ZWZ –AK i BCH” w podtytule „Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939 – 1944” Książka ta, to praca zbiorowa. W swoich  wspomnieniach  por. Polakowski pisze: „ W tym czasie gestapo lubelskie aresztowało wielu członków organizacji. A w dniu 10. II 1942 r. przyjechało po Mariana Wardę ale zdążył uciec.

                       Henryk Wolańczyk 


                                

                   Całość w najnowszym numerze Kresowiaka