Odrobina  historii i współczesność straży pożarnych w powiecie lubaczowskim

           Dzień Strażaka  obchodzony jest corocznie 4 maja, w dniu św. Floriana rzymskiego oficera, patrona strażaków, kowali i kominiarzy. Kresowiak  już dawno nie zamieszczał na swoich łamach  informacji o ludziach, którzy cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym, którzy narażają swoje zdrowie a czasem życie, niosąc pomoc w imię hasła umieszczanego na sztandarach: BOGU NA CHWAŁĘ  LUDZIOM NA RATUNEK.

   Mój związek ze strażami pożarnymi liczy już prawie 50 lat. Było mi dane pełnić wszystkie społeczne funkcje w hierarchii strażackiej od prezesa OSP do członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz staram się przy każdej okazji odwdzięczyć się druhom strażakom za zaufaniem jakim mnie wcześniej obdarzali.    Ta  publikacja jest skromnym wkładem do ukazania cząstki powojennej historii ochrony przeciwpożarowej w  powiecie i porównaniem do aktualnej sytuacji kadrowej i wyposażenia straży zawodowej i jednostek ochotniczych .

                                                                                           Edward Dziaduła

    Więcej wnajnowszym numerzeKresowiaka