Ks.  Józef Kłos – skromny człowiek, gorliwy kapłan

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie nosi imię ks. prał. Józefa Kłosa, długoletniego proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w tym mieście. W 120. rocznicę urodzin tego patrona  1 lutego 2019 r. uroczyście otwarto wystawę pt. „Ksiądz Józef Kłos (1899-1978) – skromny człowiek, gorliwy kapłan”. Przewodnikiem po wystawie był dyrektor Centrum Kultury i Sportu, historyk-regionalista Tomasz Róg. Powitał gości, m.in. biskupa seniora diecezji charkowsko-zaporoskiej Mariana Buczka, historyka, dyrektora seniora Muzeum Kresów w Lubaczowie dr. Zygmunta Kubraka, przedstawicieli władz samorządowych gminy i powiatu oraz licznie zebranych mieszkańców Cieszanowa. – Z wystawy, którą  otwieramy dzisiaj,  się cieszę, gdyż ks. prał. Józef Kłos zasłużył sobie na naszą pamięć. –   wyjaśnił Tomasz Róg.

   On też przybliżył zebranym życiorys ks. Kłosa i omówił zawartość wystawy zamieszczoną na 10. dużych planszach.                                                                   Adam Łazar      

Więcej wnajnowszym numerzeKresowiaka