Kochaj albo rzuć (V)

                                                                                Kochaj albo rzuć (V)

Mord studentki z powiatu lubaczowskiego

           
 

Wymierzając karę „Sąd uwzględnił jako okoliczności obciążające rodzaj i charakter naruszonego dobra, bardzo znaczny rozmiar wyrządzonej przestępstwem szkody, która ma charakter nieodwracalny, motywację sprawcy, sposób jego działania, rodzaj użytego narzędzia, postać zamiaru. Anna  była samodzielną, ambitną kobietą, posiadającą szereg planów na przyszłość, z których część zaczęła już nawet realizować  – poszukiwanie dobrze płatnej pracy, podjęcie studiów. Była osobą jeszcze bardzo młodą, chciała więc korzystać z uroków życia jak jej rówieśnicy, samodzielnie decydować o swoim losie. Za realizację tych dążeń zapłaciła najwyższą cenę.” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Z wyrokiem tym nie zgodził się obrońca oskarżonego.       

                                        Hubert Kordos
  

    Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka

 

: ::