Przyszłość Miasta i Gminy Narol.

                                         

  Miasto i Gmina Narol ma nowego burmistrza. Został nim Grzegorz Dominik. Narolska Gmina obszarowo jest największa w powiecie, ludnościowo ustępuje jedynie Gminie Lubaczów. W jej skład wchodzi szesnaście sołectw. Miasto też ma swego sołtysa, a nie jakiegoś przewodniczącego samorządu mieszkańców. Jest sołtys, to jest również fundusz sołecki. To nie chytrość ale rozsądek i rachunek ekonomiczny,  podpowiadał mieszkańcom takie rozwiązanie. Miasto miastem ale sołtys musi być.

  Podczas październikowych wyborów w Narolu po 16-tu latach nie wybrano dotychczasowego burmistrza Stanisława Wosia. Vox populi, vox Dei.  Wola ludu, wolą Boga  (Karol Wielki).

   Nowy burmistrz przedstawił  się następująco: Mam 36 lat,  jestem żonaty, mamy dwie córki w wieku 9 i 10 lat. Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ,kierunek ekonomia. Ponadto ukończyłem trzy kierunki studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem i bankowością. Ponad dziewięć lat pracowałem na różnych stanowiskach w Banku Spółdzielczym w Narolu, ostatnio jako członek Zarządu  do spraw handlowych. Uważam, że zawsze udzielałem  się społecznie, rozpocząłem dwanaście  lat temu jako członek Rady Sołeckiej w Jędrzejówce, a w ostatnich ośmiu latach byłem radnym Rady Miejskiej w Narolu. Z rodzicami prowadzę wspólne gospodarstwo rolne. Nie wypowiadał się o swojej działalności politycznej.                               Edward Dziaduła

    Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka

 

: ::