Ekstremalna Roztoczańska Droga Krzyżowa

    

     Ekstremalna i Roztoczańska Droga Krzyżowa odbyła się w piątek 5 kwietnia 2019 r.  na 43-kilometrowej trasie z Lubaczowa do Horyńca Zdroju. – Wytyczył ją duchowy opiekun tej EDK ks. Roman Karpowicz. Ta forma przygotowań do Świąt Wielkanocnych od razu zyskała zwolenników w Lubaczowie. Do udziału zgłosiło się  330 osób. Ekstremalna Droga Krzyżowa zainaugurowana została Mszą Świętą o godz. 20-tej w kościele św. Karola Boromeusza w Lubaczowie, którą sprawował wikariusz tej parafii ks. Paweł Szutka. Po niej uczestnicy wyruszyli w drogę z Lubaczowa przez Młodów, Karolówkę, Borową Górę  w kierunku odnowionej Czerwonej Figury i Huty Kryształowej. Dalej trasa wiodła wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej  do Radruża. Następnie pątnicy przeszli do Horyńca Zdroju, do  kościoła zdrojowego pw. Błogosławionego Jakuba Strzemię w centrum gminy. Tu nie był koniec  nocnego marszu. Pątnicy przez Świdnicę doszli do sanktuarium maryjnego w Nowinach Horynieckich i dalej do klasztoru Ojców Franciszkanów w Horyńcu Zdroju, by rozważyć tu ostatnią stację EDK.

   Uczestnicy  razem wyruszali w drogę z drewnianymi krzyżami w ręku, książeczkami z rozważaniami stacji Drogi Krzyżowej, własnymi intencjami. Maszerowali w skupieniu, ciszy, bez rozmów i śpiewów, samotnie lub w niewielkich grupach. Do mety dotarli w sobotę, pierwszy z uczestników już o godz. 5-tej rano, większość między godz. 7 a 9-tą.                                                                                                                              Adam Łazar

                       

    Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka

 

: ::