Spotkanie z Władysławem Swatkiem


W dniu 11 kwietnia br. w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie autorskie Władysława Swatka, z okazji wydania pozycji książkowej zatytułowanej Wspomnienia z moich lat dziecinnych i młodości, którą autor zadedykował swoim dzieciom i wnukom. Entuzjastką zorganizowania tego spotkania była p. dyr. Katarzyna Pelc- Antonik, która otwierając spotkania wprowadziła miłą, sympatyczną atmosferę ,taką aby autor czuł się swobodnie wśród licznie przybyłych bywalców bibliotek. Oprócz mieszkańców Lubaczowa przybyli przyjaciele i koledzy z Narola, Cieszanowa. Pan Władysław najpierw czuł się skrępowany otoczeniem, lecz bardzo szybko opanował tremę. Z pewnością pomógł mu w tym nasz redakcyjny kolega Edward Dziaduła- jego kuzyn- który prowadził to spotkanie. Pan Władysław nie mówił o treściach zawartych we Wspomnieniach .Koncentrował się na przekazaniu, co skłoniło go do spisania przeżyć z dzieciństwa i młodości, aż do zawarcia związku małżeńskiego i zamieszkania na stałe w Chlewiskach k/ Narola. Doświadczając w życiu tak   wiele, widząc ogromne zmiany warunków bytowania na wsi,                     Anna Rutkowska