Moim atutem są dokonania

 

Rozmowa z Posłem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anną Katarzyną Schmidt- Rodziewicz.

Wśród parlamentarzystów z okręgu Przemyśl – Krosno Anna Katarzyna Schmidt-Rodziewicz jest najbardziej zaangażowana w sprawy naszego powiatu. Bywa tutaj często obecna, spotyka się z ludźmi, samorządowcami i pomaga w rozwiązywaniu wielu różnych trudnych spraw. Nieprzypadkowo można o niej usłyszeć: Nasza pani poseł!. Parlamentarzystka urodziła się. 11 listopada 1978 w Jarosławiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podejmuje studia z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Można usłyszeć, że jest Pani melomanką?

Odskocznią od polityki jest moja miłość do muzyki. To rodzinna tradycja. Absolwentami szkoły muzycznej są mój ojciec i siostra. Uwielbiam muzykę klasyczną, koncerty w filharmonii. Jestem również fanką jazzu, tego tradycyjnego. Gustuję w wielu gatunkach muzycznych, z wyjątkiem „mocniejszych uderzeń”. Moja miłość to również czytanie książek. Z mężem z kolei uwielbiamy gromadzenie staroci.a..

Czym dla Pani jest powiat lubaczowski?

Nie kryję sentymentu do powiatu lubaczowskiego Urzekły mnie piękne krajobrazy, bogactwo tradycji, a przede wszystkim ludzie: serdeczni, szczerzy i niezwykle pracowici. Chociaż rodzinne moje miasto to Jarosław, jestem emocjonalnie związana z powiatem lubaczowskim. Chętnie tu przyjeżdżam, aby poznać dogłębnie problemy, jakie nękają jego mieszkańców, odwiedzam często gminy, biorę udział w uroczystościach patriotycznych, interweniuję, pomagam, spotykam się z wyborcami.

Sentyment do powiatu lubaczowskiego jest cenny. Ale ludzie od posła oczekują wsparcia w jego rozwoju.

 Oczywiście jestem świadoma tego. Dlatego też chcę podkreślić, że czuję się współodpowiedzialna za powiat i jestem bezpośrednio zaangażowana w realizację wielu inwestycji. To dzięki moim staraniom w Lubaczowie powstała filia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lubaczowie. Niezwykle ważne dla perspektyw rozwojowych powiatu było uzyskanie rozporządzenia Rady Ministrów, rozszerzającego Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC o tereny Parku Przemysłowego w Lubaczowie. Za tę życzliwość dziękuję Premierowi Morawieckiemu.

Udało mi się również pozyskać środki finansowe na modernizację budynków oświatowych: termomodernizacja w Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Lubaczowie. Przekonałam ministra Środowiska, aby udzielił koncesji na otwarcie Kopani Siarki w Baszni Dolnej. To przecież ważna inwestycja dla regionu i nowe miejsca pracy. Za moją namową Polska Spółka Gazownictwa utworzyła Gazownię w Lubaczowie. Szczególnie bliskie są mi sprawy kultury. Wykazałam się determinacją w uzyskaniu środków na rozbudowę lubaczowskiego Miejskiego Domu Kultury, cyfryzacją kina w Lubaczowie i remontami obiektów sakralnych, w tym lubaczowskiej Konkatedry.

 

To osiągnięcia Pani już w mijającej kadencji Sejmu. A na co możemy liczyć w kolejnej, gdy zostanie Pani wybrana. Bez wątpienia w obecnej kadencji Sejmu należy Pani do grona najbardziej aktywnych parlamentarzystów. Jesteśmy przekonani, że zostanie wybrana również na kolejną kadencję Sejmu i nadal, jak dotąd, będzie jej bliski rozwój Powiatu Lubaczowskiego. -W osobie posłanki mamy cennego promotora naszych spraw, który otwiera nam drzwi do wielu urzędów a nawet do ministerstw –Dlatego w interesie powiatu jest abyśmy w nadchodzących wyborach udzieli jej pełnego wsparcia – powiedział starosta lubaczowski Zenon Swatek.

 

Oczywiście jestem świadoma, że wymienione dokonania nie rozwiązują problemów powiatu. Wciąż jest tu wiele do zrobienia. Mam świadomość, że mało tu miejsc pracy. Atutem powiatu są walory krajobrazowe, a więc dalszy rozwój turystyki, bogactwa naturalne, lasy i przede wszystkim wykształceni ludzie. Dlatego zapewniam, że wybrana na kolejną kadencję Sejmu nie będę szczędzić sił dla wspierania inicjatyw, wspomagania przedsiębiorców i działań na rzecz promocji rozwoju powiatu lubaczowskiego. W tych sprawach, niezależnie od mandatu posła liczy się również moje usytuowanie w Rządzie.

Dziękuję za rozmowę. Wkraczając w kampanię wyborczą rozpoczęła Pani szturm do serc i umysłów ludzi . Życzymy Pani, aby to był marsz zwycięski.

 Rozmawiał Marek Wrzos

Całość w najnpwszym numerze Kresowiaka