Rondo im. por. Piotra Mazurka

     

 

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 15. rocznicę śmierci porucznika Piotra Mazurka 12 września 2019 r. przy pomniku poległych i pomordowanych w latach 1939-1947 mieszkańców miasta i gminy Cieszanów w ich intencji sprawowana była Eucharystia przez 8. kapłanów pod przewodnictwem biskupa Mariana Buczka, rodaka z Cieszanowa.

            .  – Jako dowódca 15. Mazurskiego  Batalionu Saperów, jednostki  w której służył śp. por. Piotr Mazurek, jestem dumny, że najwyższa ofiara – poświęcenie życia dla ojczyzny została uhonorowana   zaszczytną inicjatywą  nazwania w rodzinnych stronach  poległego żołnierza  „Ronda imieniem porucznika Piotra Mazurka” – tak rozpoczął swoje wystąpienie dowódca 15. Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu ppłk  Radosław Bernaciak. Przypomniał przebiegł służby wojskowej por. Piotra Mazurka. Służbę wojskową rozpoczął 17 sierpnia 1998 roku  w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Wojskowej. Po jej ukończeniu 30 czerwca 2002 r.  rozpoczął pełnienie zawodowej służby wojskowej w 15. Mazurskim Batalionie Saperów w Orzyszu na stanowisku dowódcy plutonu  w kompanii saperów 

                                     Adam Łazar                    

  Więcewj w najnowszym numerzeKresowiaka