Przegrany Karczunek ?  

   

                                               

  Dawniej panowie przegrywali w karty lasy, pola, łąki. Mogli to robić , bo to były ich  włości, ich kaprys, mieli taki nud.  Rada Miejska w Cieszanowie poprzedniej kadencji może przegrać 80 hektarów lasu, poręczając w 2017 r. lasem Karczunek – oszacowanym na kwotę 5 259 427 zł- wypłatę I raty dotacji przez Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości uczestnikom Projektu Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako produkt… . W wyniku poręczenia Agencja wypłaciła ze środków Unii Europejskiej I ratę dotacji w wysokości 6 970 000,00 zł liderowi konsorcjum zwanemu dalej Beneficjentem (konkretny przedsiębiorca), który miał tę kwotę wypłacić  członkom konsorcjum realizującym ten projekt. Beneficjent po roku czasu  zbankrutował, umowa została rozwiązana w październiku 2018 r., zaliczki nikt nie zwrócił, zapis hipoteczny na las zwany Karczunek jest aktualny. Jakie stanowisko w tej sprawie obecnie prezentuje   Agencja?

Wypłacone w ramach umowy środki nie zostały zwrócone i zgodnie z zapisami umowy, podlegają w całości zwrotowi przez Beneficjenta wraz z należnymi odsetkami i kosztami czynności  zmierzających do odzyskania dofinansowania. Aktualnie trwają czynności związane z odzyskaniem środków zaliczki, a projekt w związku z rozwiązaniem Umowy nie może być kontynuowany z dofinansowaniem PARP.

                                                            Edward Dziaduła 

            

     Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka