Mój Kustroń (IV)

Utrzymywałem kontakty listowne z rodziną: wdową po Generale – Aleksandrą, córką Krystyną,  synami – Stanisławem i Adamem. Lista osób, które odpowiedziały na nasze listy i prośby jest znacznie dłuższa.  Były odmowy typu: – Gdy znalazłem się po wrześniu 1939 roku na emigracji, poproszono mnie o napisanie wspomnień. Uczyniłem to. Nie mam ich kopii.  Mineło prawie 30 lat od tamtych wydarzeń – pamięć ludzko jest zawodna – i nie chcę napisać czegoś innego, niż tamto wspomnienie. A że takie wspomnienia były świadcza artykuły porucznika Henryka Kożuchowskiego pt. „Śp. Generał Kustroń – dowódca 21 Dywizji Piechoty”, opublikowany w  wydawanej w Anglii  „Bellonie”- zeszyt 9/1942 i majora dyplomowanego  Jana M. Kalińskiego pt. „ Smierć generała (Z walk 21 Dywizji Piechoty Górskiej) opublikowany  w „Dzienniku Polskim” w Paryżu w 1940 r. Z tymi artykułąmi zapoznałem się dzięki ppłk. W. Steblikowi, który mnie je przysłał do wykorzystania z prośbą o ich odesłanie.   Adam Łazar

                           Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka