Czy  Polska będzie oparta na oddolnych wyborach – czy na mianowaniu, tzw. „jedynek”-?

   Z dużą uwagą przeczytałem art.  Redaktorów: Edwarda Dziaduły i Mariana Ważnego – Kresowiak-4(269)-2019.  Pytania jakie stawiają – są niestety ogólnopolskie.  Przewodniczący Zarządu  Powiatowego PiS w Lubaczowie, został wybrany po – rekomendacji SMSem. Sam głosowałem na niego – jako na mniejsze zło. Następnie jesienią 2018r – zbliżały się wy-bory samorządowe, były „ustalane” listy kandydatów.  Wnioskowałem 2 razy, by zaprosić  wszystkich Kandydatów  na zebranie Zarządu Pow. PiS, by się zaprezentowali, czyli każdemu dać  np. 3-5 min. czasu by przedstawił nam:

1-  Co dotychczas zrobił dla Społeczeństwa w swej  Gminie -?

2-  Co zamierza zrobić dla Społeczeństwa w Powiecie -?

3-  Jak, czyli w jaki sposób chce tego dokonać lub to osiągnąć -?

Uwagaskoro ja Kandydata nie widzę, nie słyszę jego języka ani też argumentacji – to wg jakich wartości mam go wybrać-?  Listy były proponowane na zebraniach, a następnie przewodniczący sam je zatwierdzał i wysyłał dalej do Okręgu. Czy to jest zgodne ze Statutem PiS-?  Nie.                                  Jan Zuchowski

 

   Całość w najnowszym numerze Kresowiaka