Święto Wojska Polskiego w Oleszycach

    

 

    15 sierpnia jest świętem kościelnym – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, inaczej Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia jest także Świętem Wojska Polskiego ustanowionego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r., która stoczona została w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W  Oleszycach te wydarzenia świętowano w trzech miejscach. Najpierw w parafialnym kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Radosław Sokołowski w asyście proboszcza ks. kan. Józefa Dudka i seniora ks. kan. Leona Maciąga. Ołtarz otoczyły poczty sztandarowe, kombatanci, władze samorządowe, służby mundurowe. Najczęściej na sztandarach widnieje napis: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Tym trzem słowom poświęcił   homilię dziekan i proboszcz ks. Józef Dudek.

.  Pod koniec Eucharystii pięknym słowem i kwiatami podziękowali i pożegnali księży wikariuszy: Pawła Derylaka i Radosława Sokołowskiego –  ministranci, przedstawiciele Oazy, Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Rady Parafialnej. Po pięciu latach posługi duszpasterskiej w oleszyckiej parafii  kapłani ci zostali przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego posłani do innych parafii w diecezji. Celebrans poświęcił  bukiety wykonane z zbóż, warzyw, owoców, ziół i kwiatów  Drugim miejscem uroczystości był pomnik  w   uroczysko leśnym „Bachory”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego gości i uczestników uroczystości powitał wiceburmistrz Oleszyc Robert Brudniak.

  ”. Żołnierzom za ich służbę Ojczyźnie, za to, co robią dla Oleszyc, ziemi lubaczowskiej i podkarpackiej, byśmy czuli się bezpiecznie podziękowała wiceprzewodnicząca  Wojewódzkiego Sejmiku Podkarpackiego Teresa Pamuła.  Modlitwie za poległych żołnierzy przewodniczył ks. kan. Józef Dudek.  Delegacje złożyły kwiaty przy pomniku. Zespół wokalno-muzyczny „Cztery Pory Roku” wykonał trzy piosenki żołnierskie i zaprosił na koncert.

 Trzecim miejscem uroczystości była sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach, w której w godzinach popołudniowych dał koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej zespół wokalno-muzyczny „Cztery Pory Roku”. O właściwy dobór piosenek  i piękne słowo wiążące postarała się kierownik zespołu Alicja Franus.Była możliwość do wspólnego śpiewania.

Adam Łazar