Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Cieszanów

      

          

    Pod koniec października powstało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko- Katolickiej w Cieszanowie. W skład Zarządu weszli : Łucja Ważna, Anna Ciećkiewicz, Antoni Tabaczek, Wiesław Kudyba, Edward Dziaduła.

    Podstawowym celem Towarzystwa jest  ratowanie zabytkowych nagrobków  na cmentarzu parafialnym, na którym znajduje się znaczna ilość tzw. bruśnieńskiej  kamieniarki  wykonanej jeszcze  w XIX wieku.,

                                                   Edward Dziaduła

                        Całóść w najnowszym numerze Kresowiaka

 .

 

                                                                                                               Edward Dziaduła

                                     

                 Więcej w najnowszym numerze Kresowiaka